Lời Giới Thiệu 

Bác sĩ Thạch Sa Mết tham gia công tác trong ngành y từ năm 2017. Từng có kinh nghiệm làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ với kinh nghiệm bác sĩ điều trị, bác sĩ gây mê hồi sức.

Bằng Cấp

Thời gian Chứng chỉ
2017 Hoàn thành chương trình đào tạo Bác Sĩ Đa Khoa hệ chính quy Đại Học Y Dược Cần Thơ
2020 Hoàn thành Chứng chỉ Siêu âm tổng quát Đại học Y Dược Cần Thơ
2022 Hoàn thành Chứng chỉ Phaco Đại học Y Dược Cần Thơ
2022 Hoàn thành Chứng chỉ Laser YAG Đại học Y Dược Cần Thơ

Kinh Nghiệm 

Thời gian Chức vụ Nơi công tác
2017 - 2021 Bác Sĩ Điều Trị Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
2021 - 2021 Bác Sĩ Điều Trị Bệnh viện S.I.S Cần Thơ
2022 - Nay Bác Sĩ Điều Trị Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ