Lời Giới Thiệu

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại chuyên khoa mắt, Bs.CKII Trần Văn Kết là một chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật PHACO điều trị Đục thủy tinh thể, đồng thời cũng là một trong các bác sĩ đầu ngành thực hiện điều trị Tật khúc xạ bằng các phương pháp tiên tiến hiện nay như Lasik, Femtosecond Lasik, Relex Smile, Phakic ICL...
Trong suốt quá trình công tác tại Tập Đoàn Y Khoa Sài Gòn với vai trò Phó Chủ Tịch Hội Đồng Chuyên Môn, Bs.CKII Trần Văn Kết đã góp phần đưa các bệnh viện Mắt Sài Gòn trở thành đơn vị y tế được nhiều người tin tưởng và lựa chọn điều trị các bệnh lý nhãn khoa trên khắp cả nước.

Bằng Cấp

Thời gian Chứng chỉ
10/1997 Hoàn thành đào tạo bác sĩ Chuyên Khoa I
05/2005 Hoàn thành đào tạo bác sĩ Chuyên Khoa II

Và hoàn thành các chứng chỉ khác:

- Hoàn thành đào tạo phẫu thuật ViasuaMax Flap

- Hoàn thành đào tạo phẫu thuật PHAKIC ICL

- Hoàn thành chứng chỉ Star S4 IR Eximer Laser

- Hoàn thành chứng chỉ iFS Femtosecond Laser Inlay Pocket Resion

- Hoàn thành đào tạo phẫu thuật Relex Smile

- Hoàn thành chứng chỉ đào tạo phẫu thuật PHACO

- Hoàn thành chứng chỉ đào tạo phẫu thuật Lasik

- Hoàn thành đào tạo phẫu thuật đặt Thuỷ tinh thể đa tiêu cự & Thuỷ tinh thể điều chỉnh loạn thị

Kinh Nghiệm 

Thời gian Chức vụ Nơi công tác
1992-2011 Trưởng Khoa Mắt Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ
2011-Nay Phó Chủ Tịch hội đồng chuyên môn Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn
2019-Nay Giám Đốc Điều Hành Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ