Lời Giới Thiệu

Bác sĩ Trần Huỳnh Thanh Phương là chuyên gia về lĩnh vực nhãn khoa đã trở thành bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Mắt Cần Thơ.

Bằng Cấp

Thời gian Chứng chỉ
2018 Hoàn thành đào tạo Y Bác sĩ Đa khoa
05/2020 Hoàn thành đào tào chứng chỉ cấp cứu cơ bản
09/2019 Hoàn thành đào tào chứng chỉ dinh dưỡng chuyên khoa mắt

Kinh Nghiệm

Thời gian Chức vụ Nơi công tác
02/2020 - Nay Bác Sĩ Điều Trị Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ