Lời Giới Thiệu 

Bs.CKI Nguyễn Văn Hành đã có hơn 40 năm kinh nghiệm là chuyên gia đầu ngành Gây Mê Hồi Sức tại Bệnh Viện Quân Y 211 và đồng thời đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong công tác ngành Y. Là giảng viên đào tạo các bác sĩ quân y chuyên ngành Gây Mê Hồi Sức.

Bằng Cấp

Thời gian Chứng chỉ
1974 Hoàn thành đào tạo GMHS
04/1976 Hoàn thành đào tạo Bác Sĩ Chuyên Khoa I GMHS

Kinh Nghiệm 

Thời gian Chức vụ Nơi công tác
1976 - 2006 P. Giám đốc kiêm trưởng khoa Gây Mê Hồi Sức Bệnh Viện Quân Y 211
2006 - 2013 Bác sĩ Phòng khám Đa Khoa Việt Mỹ
2014 - Nay Bác sĩ Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ