Lời Giới Thiệu 

Bác sĩ Lê Trường Sinh tham gia công tác trong ngành y từ năm 2011. Trước đây từng công tác và làm việc tại Bệnh viện Công An TP Cần Thơ với kinh nghiệm khám chữa bệnh đa khoa. Về lĩnh vực nhãn khoa Bác sĩ Lê Trường Sinh được ban giám đốc Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ phân công phụ trách bác sĩ điều trị.

Bằng Cấp

Thời gian Chứng chỉ
11/2011 Hoàn thành chương trình đào tạo Bác Sĩ Đa Khoa hệ chính quy Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Kinh Nghiệm 

Thời gian Chức vụ Nơi công tác
2011 - 2014 Bác Sĩ Điều Trị Bệnh viện Công An TP Cần Thơ
2014 - 2020 Kỹ Thuật Viên Phòng kỹ thuật hình sự, Công An TP Cần Thơ 
2020 - Nay Bác Sĩ Điều Trị Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ