Chương trình đào tạo PDCA tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ

Chương trình đào tạo PDCA tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ
Vừa qua, ngày 13/08, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đã tổ chức lớp học PDCA cho toàn thể đội ngũ nhân viên, cán bộ y tế của bệnh viện. Chương trình được giảng dạy bởi ông Nguyễn Tiến Đức - Giám đốc vận hành bệnh viện.
 
Cụ thể, PDCA hay Chu trình gồm 4 bước: Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến, là chu trình cải tiến liên tục được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950.
 
Với hình ảnh một đường tròn lăn trên một mặt phẳng nghiêng (theo chiều kim đồng hồ), chu trình PDCA cho thấy thực chất của quá trình quản lý chất lượng là sự cải tiến liên tục và không bao giờ ngừng. Trên thực tế việc thực hiện chu trình PCDA phức tạp hơn nhiều so với tên của nó. Tuy nhiên, chu trình PDCA là nền tảng cho các chu trình cải tiến trong ISO 9001. Khi một tổ chức thực hiện được chu trình PDCA cũng sẽ làm chủ được hệ thống quản lý chất lượng và chủ động xây dựng kế hoạch cải tiến không ngừng.
 
Bên cạnh công tác chuyên môn khám chữa bệnh cho người dân, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ luôn chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực bằng việc không ngừng đào tạo và cập nhật kiến thức liên tục cho đội ngũ nhân viên, cán bộ y tế. Với tinh thần luôn luôn học hỏi và không ngừng phát triển, Bệnh viện luôn cố gắng, nỗ lực mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất về năng lực chuyên môn và năng lực quản trị công việc của nhân viên y tế.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN